Schilderij reiniging en restauratie

Reiniging, restauratie, inschilderen en aflakken

Het komt vaak voor dat een werk aangetast is door rook, ouderdom, brand of een scherp voorwerp. Bij een waardevol werk of een werk van emotionele waarde loont het zeker de moeite om dit te laten reinigen of restaureren.

Bij Lijstenmakerij Deventer kunt u terecht voor een waarde-indicatie van uw schilderij en een daaruit voortvloeiend restauratie-advies. Daarna wordt er beoordeeld wat de kosten voor de werkzaamheden zijn. Aan de hand hiervan kunt u beslissen of u het werk wilt laten opknappen. Voor beoordeling en eventuele proefjes rekenen we een kleine vergoeding die bij uitvoering van de restauratie verrekend wordt met de opdracht. Wij beschikken over uitgebreide restauratiemogelijkheden voor uw olie- en acryl schilderijen, die door onze restaurator uitgevoerd kunnen worden.

De linkerhelft is gereinigd; het verschil is groot. Wat wordt het weer mooi!

Schoon maken
Dit is in eerste instantie het voorzichtig verwijderen van oppervlakte vuil zoals bv. nicotineaanslag, maar daarna eventueel ook de vergeelde vernislaag verwijderen. Dit is een zeer secuur werk, omdat daarvoor een oplosmiddel nodig is, waarbij ook de verflaag gevaar kan lopen. Verwijdering van deze laag is vaak nodig omdat de veel gebruikte natuurharsvernissen al behoorlijk kunnen vergelen in ongeveer 25 jaar. Ter vervanging wordt een veel minder snel vergelende kunsthars gebruikt.

Bij deze scheur ontbreekt een stuk doek.
Na doubleren wordt het gevuld en ingeschilderd en is het schilderij weer in ere hersteld.

Gat of scheurreparatie
Kan op verschillende manieren worden gedaan, in geval van een scheur bijvoorbeeld door de linnen draadjes weer stuk voor stuk te verbinden (lijmen), ook naaien met behulp van chirurgische naalden is mogelijk, afhankelijk van de soort scheur. Een gat kan soms ook worden opgevuld door een precies passend stukje linnen te monteren. Na deze reparaties zal het soms nog nodig zijn te bedoeken.

Bedoeken (doubleren)
Bedoeken is het aan de achterkant oplijmen van een nieuw stuk linnen ter versteviging van het originele doek. Dit gebeurt onder vacuüm met een speciaal daarvoor ontwikkeld adhesief. Bij oudere schilderijen zal het linnen namelijk vaak in meer of mindere mate verteerd zijn, en daardoor bros geworden. Zonder bedoeken zal zo’n kwetsbaar schilderij snel opnieuw kunnen beschadigen.

Retoucheren
Na beschadigingen met speciaal vulmiddel te hebben afgevlakt wordt op plaatsen waar originele verf verloren is gegaan in exact dezelfde kleur en vorm het schilderij weer ingeschilderd. Dit wordt gedaan met verven die niet vergelen of verkleuren. Bij historische en/of zeer waardevolle doeken wordt dit met pigmentkleuren gedaan, die op traditionele wijze vervaardigd zijn.

Vernissen
Dit is de laatste behandeling van een schilderij: het beschermt en is vaak ook noodzakelijk om de juiste kleurdiepte te voorschijn te brengen. Drie of vier dunne lagen worden dan met tussenliggende droogtijd aangebracht om een mooi egaal effect te krijgen.
Het schilderij is dan weer voor jaren beschermd. Zowel tegen UV licht als bescherming tegen de invloeden van buitenaf.

Na reiniging en/of restauratie worden beschadigde of ontbrekende plekjes ingeschilderd

Extra mogelijkheden
Naast het gewone restauratiewerk beheerst onze restaurator ook het Realistisch Fijnschilderen op een hoog niveau. Zo kan hij ook verdwenen delen van portretten en stillevens inschilderen of middels foto’s in oude staat herstellen. Hetzelfde geldt voor herstel van afbeeldingen op oude kastpanelen, kamerschermen of wijzerplaten van antiekeklokken.

Na reconstructie en bijschilderen van de randen is deze lijst straks weer als “nieuw”

Lijstrestauraties
Wanneer een schilderij in slechte staat is, dan geldt dit ook vaak voor de bijbehorende lijst. Over het algemeen kiezen klanten er voor om na restauratie van het doek de lijst te vervangen door een bijpassend nieuw exemplaar.

Soms kan het beter zijn de lijst ook te repareren of restaureren. Het komt voor dat een lijst zo specifiek bij een schilderij past, dat een nieuwe lijst afbreuk doet aan de uitstraling. Er zijn ook schilderijen met een historische waarde, waarbij de authenticiteit van de lijst net zo belangrijk is. In zulke gevallen is het ook mogelijk om de lijst te repareren en ornamenten te reconstrueren. Zolang er maar enkele basis ornamenten in goede staat zijn om een mal van te maken, dan is bijna iedere lijst in oude glorie te herstellen.